Χειρουργικές Παθήσεις

 
 
 
 
 
Στο ιατρείο του στη Θεσσαλονίκη ο Οφθαλμίατρος Θεόδωρος Γιαννόπουλος διαθέτει τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, ώστε να καλύπτει κάθε είδους χειρουργικές παθήσεις όπως:

  • Καταρράκτη
  • Ξανθέλασμα
  • Πτερύγιο
  • Αποκόλληση αμφιβληστροειδή - βιτρεκτομές
  • Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
  • Στεάτιο
  • Διαθλαστικές επεμβάσεις