Χειρουργικές Παθήσεις

 
 
 
 
 
Στο ιατρείο του στη Θεσσαλονίκη ο Οφθαλμίατρος Θεόδωρος Γιαννόπουλος διαθέτει τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, ώστε να καλύπτει κάθε είδους χειρουργικές παθήσεις όπως:

  • Καταρράκτη
  • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
  • Επιωχρική μεμβράνη
  • Οπή ώχρας κηλίδας
  • Ενδοϋαλοειδική αιμορραγία
  • Επιπλοκές διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
  • Διαθλαστικές επεμβάσεις
 
 
 
 
Καταρράκτης
 
Έννοια
 
Θεραπεία
 
Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς
 
Έννοια
 
Συμπτώματα
 
Θεραπεία
 
Επιωχρική μεμβράνη
 
Έννοια
 
Θεραπεία
 
Οπή ωχράς κηλίδας
 
Έννοια
 
Θεραπεία
 
Ενδοϋαλοειδική αιμορραγία
 
Έννοια
 
Συμπτώματα
 
Θεραπεία
 
Επιπλοκές διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
 
Έννοια
 
Συμπτώματα
 
Θεραπεία
 
Διαθλαστικές επεμβάσεις
 
Έννοια